nedeľa 8. januára 2017

TAŠKOVÝ SEW-ALONG 2017/TASCHEN SEW-ALONG 2017 - JANUAR

Mojím druhým projektom, do ktorého som sa prihlásila je "taškový sew-along 2017", ktorý vyhlásila bloggerka Katharina z Greenfietsen a jej blogová kolegiňa Katharina z 4 Freizeiten. Každý mesiac sa šije taška, púzdro......atď.

Mein 2. Projekt, bei dem ich mich angemeldet habe, ist Taschen-Sew-Along 2017, den Katharina von Greenfietsen und seine Bloggerkolegin Katharina  von 4freizeiten ausgerufen haben. Jeden Monat wird eine Tasche, Mäpchen oder so genäht. 

Tu je prehľad tém:
Hier ist der Themen Übersicht:
Január: Látkové vrecko, nákupná taška, Február: Organizér, Marec: patch it - patchwork na taške,  Apríl: v centre designu tašky je gombík,  Máj: zmenšila som si strih,  Jún: v centre pozornosti zvierací miláčik, Júl: Ahoj, námornicky design, August: púzdro, kozmetická taštička, September. SnapPap, korok, Oktober: môj vlastný látkový design, November: Vianoce, December: hviezdy


Pre januárovú tému som sa rozhodla ušiť tašku Renatku z Marína Quilt 6/2016. Taška sa šila vynikajúco, je pomerne veľká a zmestí sa do nej toho naozaj veľa. Ja som vonkajšiu látku vyztužila Vefixom90(čo by som už nerobila) a oproti strihu by som nabudúce predĺžila uši asi o 10 cm. Používať ju ako nákupnú tašku, na to jej je škoda, v lete to bude super taška na každý deň. 


Im Januar habe ich mich fuer Tasche Renatka aus Marina Quilt 6/2016 entschieden. Tasche hat sich super genäht, ist sehr gross und rein kann mann wirklich viel einzupaken. Auf den Aussenstoff habe ich  Vefix90 aufgebügelt(was ich nächstes mal nicht machen würde) und nächstes mal würde ich die Henkeln um cca 10 cm verlengern.  Die Tasche als Einkaufstasche zu nutzen, das wäre zu Schade, im Sommer wird das eine super Tasche fuer jeden Tag.


Vonkajšia látka/Aussenstoff:  Robert Kaufman-Tahitian Nights, Vnútorná látka/Innenstoff: AGF-Oval Elements cappucinno, Štítok/Label: Milkak
Už sa teším na ďalšiu časť, kedy sa bude šiť organizér. 

Ich freue mich auf den nächsten Teil, wo wir ein Ordnungshelfer nähen sollen. 


Prajem Vám pekný deň a teším sa na Vaše komentáre

Ich wuensche Euch ein schönen Tag und freue mich auf euere Komentare


Jana

sobota 7. januára 2017

6 HLÁV - 12 BLOKOV / 6 KÖPFE - 12 BLÖCKE

Toto je môj prvý príspevok v roku 2017 a zároveň prvý, ktorý budem písať slovensky aj nemecky.
Určite sa pýtate, prečo som sa takto rozhodla.  Dôvodom prečo aj nemecky, je ten, že som sa zapojila do 2 projektov, ktoré boli vyhlásené v Nemecku  a preto by som chcela umožniť aj nemecky hovoriacim dievčatám, aby rozumeli tomu, čo som napísala.


Dies ist mein  erste Blogbeitrag im Jahr 2017 a gleichzeitig der erste, der ich nicht nur slowakisch aber auch deutch verfassen werde.
Bestimmt fragt Ihr, wie so ich mich so entschieden habe. Der Grund, warum auch Deutch, ist der, dass ich mich bei 2 Projekten angemeldet habe, die in Deutchland aufgerufen worden sind und ich wuerde auch den deutschen Mädels  ermöglichen, mein Beitrag zu lesen, wenn die auf mein Blog den Weg finden.


Jedným projektom je projekt  „6 hláv  – 12 blokov/6 Köpfe – 12 Blöcke“Jedná sa o tzv. Blogtour v roku 217, ktorúézorganizovalo 6 zanietených patchworkárok z Nemecka a to DortheGesineKatharinaVerenaAndrea a Nadra. Andrein a Nadrin blog sledujem už dlhšie. U Andrei ma fascinujú jej krásne moderne podané quilty a u Nadry,  designerke svojej už 3 kolekcie látok pre Riley  Blake, obdivujem práve jej úžasné designy vlastných látok, ktoré sú krásne farebné. Ale oplatí sa pozrieť na blogy aj k ostatným dievčatám, každá má svoj vlastný štýl a všetky sú pre mňa ako večného začiatočníka veľkou inšpiráciou. Všetky informácie k tejto akcie nájdete na blogoch dievčat.

Eine der Projekte ist die Blogtour von Dorthe, Gesine, Katharina, Verena, Andrea und Nadra. 
Die Blogs von Andrea und Nadra habe ich schon von längere Zeit entdeckt und bin fasziniert von Andreas modernen Quilts und von den Stoffkolektionen von Nadra bei Riley  Blake.
Aber es sollte mann die Bogs von  allen 6 Mädels besuchen und durchzublättern, jeder von denen hat sein eingenen Styl und fuer mich, die ewige Anfängerin, sind sie grosse Inspiration.  
Prvý blok je od Dorthe a volá sa Rolling Stone. Tu je moja verzia tohto bloku. Látky, z ktorých som ho ušila mám doma už rok, nakoľko som sa chcela minulý rok  zapojiť do výzvy 365 dní/365 blokov, ale bolo to nad moje sily a hlavne ma odrádzali tie mini pidi bločky...........Ale myslím, že z látok budú pekné aj väčšie bloky.

Erste Block ist von Dorthe und er trägt der Name Rolling Stone. Hier ist meine Version von dem Block. Stoffe von dem ich nähe habe ich schon 1 Jahr zu Hause, den ich wollte bei der 365Challange teilnehmen, aber das war über meine Kräfte, vor allem die mini pidi Blöcke...... Aber ich glaube, das auch grössere Blöcke werden von  den Stoffen  schön  sein.
Moje látky: bielo-modrá a béžovo modrá. Meine Stoffe: weiss-blau und beige-blau

Moje látky: modro-béžovo-biele  Meine Stoffe: blau-beige-weiss

Už sa teším na ďalší blok.

Ich freue mich schon auf den nächsten Block.


Prajem pekný deň  Jana

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag Jana


Milé vituálne priateľky a návštevníčky , ďakujem za Vaše zastavenie sa na mojom blogu a za milé komentáre. Teším sa na Vašu ďalšiu návštevu a Vaše komentáre